Rss

Kulsbjerg Skole

Kulsbjerg Skole er en skole i Vordingborg kommune med ca. 900 elever fordelt på 3 matrikler Stensved, Nyråd og Mern.

I Stensved er der ca. 500 elever med 2 spor fra 0. til 6. klasse og 3 spor i 7. til 9. klasse

I Nyråd er der ca. 270 elever med 2 spor fra 0. til 6. klasse

I Mern er der ca. 130 elever med 1 spor fra 0. til 6.klasse

Der er ca. 100 lærere og pædagoger ansat.

 

BUF-udvalget i Vordingborg kommune vedtog i efteråret 2012 en samlet digitaliseringsstrategi for kommunens folkeskoler. Der bl.a betød, at samtlige pædagoger, lærer samt eleverne på mellemtrinnet blev udstyret med en iPad som digitalt arbejdsredskab. Dette blev gennemført i foråret 2013.

Dette blev senere på foråret suppleret med iPad til udskolingseleverne i forholdet 1:3. Hvilket i praksis betyder et klassesæt iPad til hver årgang i udskolingen. Udover et klassesæt iPad råder hver årgang i udskolingen over et klassesæt bærbare af ældre dato.

Sidste trin i strategien betød, at der lige efter sommerferien 2013 blev indkøbt mini-iPad til indskolingen i et antal der svarer til et klassesæt pr. årgang.

For at  få disse devices til, at fungere optimalt i undervisningen, bliver skolernes IT-infrastruktur løbene udbygget. Der opsættes ligeledes løbende IWB i klasserne.

Udover disse store indkøb af hardware, råder skolens elever og lærere over en lang række digitale læringsmidler særligt fra forlagene Clio og Gyldendal.