Rss

Teknologier

I denne sektion vil du kunne finde info fra processen på de 5 involverede skoler i Demonstrationsskole-projektets spot “It i den innovative skole”. Her vil du blive præsenteret for de teknologier, digitale læremidler og ressourcer, som vil indgå i de forskellige forløb i sporet. Derudover vil der være inspiration til teknologier mm., som med stor fordel kan inddrages i en mediepatruljes arbejde.