Rss

19. November 2013

66405-jpgMed mediepatruljen som organisationsform for videndeling bliver det traditionelle team-begreb i folkeskolen udfordret. Med mediepatruljer organiseres og deles viden af eleverne på tværs af gængse strukturer som klasser, årgange, teams. Lærerne bliver ikke overflødiggjort, men rollerne skal omdefineres, og det er nødvendigt at udvikle fagsyn og ny didaktik for at kunne rumme og danne elevernes uformelle kompetencer. Dette giver mulighed for på en meningsfuld måde at inddrage elevernes medievirkelighed og mediekompetencer som dynamisk en kraft i skolens formelle læringsrum.

Her på bloggen mediepatruljen.dk kan du følge 5 skolers arbejde med at implementere og arbejde mediepatruljer ind i skolens kultur over det næste 1 1/2 år. Derudover vil du kunne finde masser inspirationer til organisationsformer, relevante teknologier og forløb…

Comments are closed.